04 trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký tên miền ".vn"

Ngày hỏi:29/07/2019

Theo quy định mới nhất về quản lý tài nguyên Internet, quy định trong trường hợp nào đổi tên chủ thể đăng ký tên miền ".vn"?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) quy định thay đổi tên chủ thể đăng ký tên miền ".vn" được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

   "Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp sau:

   - Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

   - Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

   - Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

   - Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

   Trên đây là 04 trường hợp thay đổi tên chủ thể đăng ký tên miền ".vn".

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn