05 Nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ KH&CN

Ngày hỏi:16/02/2019

Theo tôi được biết an ninh thông tin mạng là việc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ KH&CN được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 05 Nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ KH&CN
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ tại Điều 3 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 4043/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng như sau:

   1. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là yêu cầu bắt buộc, thường xuyên, liên tục, có tính xuyên suốt quá trình liên quan đến thông tin và thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tuân thủ các nguyên tắc chung quy định tại Điều 4 Luật An toàn thông tin mạng và Điều 4 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

   2. Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị mình; căn cứ quy mô, chức năng, điều kiện thực tế của đơn vị để bố trí nhân sự chuyên trách chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho phù hợp; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

   3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   4. Thông tin mật, thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước ngành khoa học và công nghệ phải được bảo vệ theo quy định của Nhà nước, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các nội dung tương ứng trong Quy chế này.

   5. Xử lý sự cố an toàn thông tin phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn