Báo cáo giám sát, báo cáo kết thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Ngày hỏi:24/10/2018

Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi báo cáo giám sát, báo cáo kết thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin được quy định như thế nào? Mong được giải đáp giúp. Cảm ơn!

Hạ Lan - lan******@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo giám sát, báo cáo kết thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin được quy định tại Điều 17 Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đó:

   1. Báo cáo giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Dự án được thực hiện định kỳ 6 tháng, cả năm, giữa kỳ và cuối kỳ. Nội dung, mẫu biểu báo cáo theo Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   - Báo cáo ước thực hiện 6 tháng: chậm nhất là 05 tháng 7 cùng năm;

   - Báo cáo cả năm: chậm nhất là 05 tháng 3 năm sau;

   - Báo cáo giữa kỳ: chậm nhất ngày 05 tháng 12 năm 2018;

   - Báo cáo cuối kỳ: chậm nhất ngày 05 tháng 9 năm 2020.

   2. Trách nhiệm báo cáo và nơi nhận báo cáo:

   Các cơ quan Trung ương, các địa phương thực hiện Dự án có trách nhiệm báo cáo bao gồm:

   a) Cơ quan Trung ương được giao kinh phí thực hiện Dự án gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông;

   b) Các cơ quan ở địa phương được giao kinh phí thực hiện Dự án gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông;

   c) Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo ở địa phương gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan ở địa phương theo quy định;

   d) Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo gửi Cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo quy định.

   Trên đây là tư vấn về báo cáo giám sát, báo cáo kết thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 06/2017/TT-BTTTT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn