Bên nào phải chịu chi phí vận chuyển khi bán hàng qua mạng?

Ngày hỏi:23/09/2015
Khi tôi bán hàng qua mạng, thỏa thuận mua hàng sau đó thu tiền qua hình thức thu tiền hộ của bưu điện nhưng khi giao đến nơi bên mua không nhận hàng và cũng không chịu trả phí vận chuyển hai chiều (đi và về từ nơi người bán). Trường hợp này, tôi phải giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia NAM HƯNG tư vấn như sau:

  • Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Đây là việc các bên thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với nhau sau khi giao kết việc mua bán. Các bên có thể tự thỏa thuận về địa điểm giao hàng, phương thức giao tài sản. Trong trường hợp không có thỏa thuận, nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự là bất động sản thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự là nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự không phải là bất động sản thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền (quy định tại khoản 2 Ðiều 284 của Bộ luật Dân sự về địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự). Tài sản được giao theo phương thức do các bên thỏa thuận, trong trường hợp không có thỏa thuận về phương thức giao tài sản thì tài sản do bên bán giao một lần, giao trực tiếp cho bên mua (Điều 434 Bộ luật Dân sự).

   Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn và bên mua hàng tự thỏa thuận về phương thức giao hàng bằng cách dùng phương tiện vận chuyển từ nơi bán đến nơi mua (hai bên không trực tiếp giao nhận hàng) và địa điểm giao hàng tại trụ sở của bên mua là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Chi phí vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 441 Bộ luật Dân sự như sau: “Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định về chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì bên bán phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu”.

   Như vậy, khi giao kết hợp đồng mua bán, bạn cần phải thỏa thuận với bên mua về việc bên nào phải chịu chi phí vận chuyển hàng hóa (trong cả hai trường hợp: bên mua nhận hàng hoặc bên mua không nhận hàng vì lý do khách quan hay chủ quan). Nếu hai bên không có thỏa thuận thì bạn, với tư cách là bên bán, sẽ phải chịu chi phí vận chuyển.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn