Bộ Công an có nhiệm vụ gì trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng?

Ngày hỏi:01/10/2016

Bộ Công an có nhiệm vụ gì trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có vấn đề thắc mắc cần tham khảo ý kiến tư vấn của Ban biên tập như sau: Cho tôi hỏi, cơ quan công an có nhiệm vụ gì trong việc bảo vệ an toàn thông tin mạng cho các cá nhân, tổ chức không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 52 Luật An toàn thông tin mạng 2015, trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Bộ Công an có nhiệm vụ sau:

   a) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tội phạm mạng, lợi dụng mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

   b) Thực hiện quản lý công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin thuộc Bộ Công an;

   c) Tổ chức, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tổ chức điều tra tội phạm mạng và hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng;

   d) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra về an toàn thông tin mạng, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng theo thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ của Bộ Công an trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật An toàn thông tin mạng 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn