Bưu điện làm mất đơn hàng thì bao lâu mới nhận được tiền bồi thường?

Ngày hỏi:05/10/2021

Em có gửi hàng cho khách hàng ở bưu điện. Nhưng hơn 2 tuần nay khách không nhận được và em có ra nhờ bưu điện kiểm tra. Sau đó, phát hiện bên phía bưu điện làm mất đơn hàng em gửi. Vậy em được bồi thường như thế nào? Và khi nào thì em được nhận tiền bồi thường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bưu điện làm mất đơn hàng thì bao lâu mới nhận được tiền bồi thường?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 24 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

   1. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

   2. Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ thì được bồi thường theo quy định đối với từng loại dịch vụ. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp quy định không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

   3. Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:

   a) Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi;

   b) Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.

   Như vậy, trường hợp bị bưu gửi của chị bị mất thì bên phía dịch vụ bưu chính sẽ bồi thường cho chị, tối thiểu 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng. Bên cạnh đó, mức bồi thường sẽ được quy định chi tiết tại mỗi bưu cục. Do đó, chị có thể liên hệ với phía bưu điện để được hỗ trợ cho tiết.

   **Về thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (Điều 26 Nghị định này):

   - Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

   - Quá thời hạn bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này thì bên phải bồi thường thiệt hại còn phải trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vận đơn hàng không quốc tế
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn