Các loại văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy tại Bộ Tài chính

Ngày hỏi:23/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các loại văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy tại Bộ Tài chính bao gồm các văn bản nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các loại văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy tại Bộ Tài chính quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 456/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Thư mời, giấy mời, giấy triệu tập họp.

   - Các văn bản báo cáo công tác: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo số liệu thống kê chuyên ngành và các báo cáo theo yêu cầu.

   - Văn bản gửi Lãnh đạo để báo cáo (các văn bản gửi báo cáo Lãnh đạo tại mục “Nơi nhận”).

   - Văn bản cung cấp thông tin, văn bản phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và giữa các đơn vị với nhau.

   - Tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội thảo.

   - Công văn trao đổi, đóng góp ý kiến.

   - Thông báo (giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc, ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ).

   - Giấy ủy quyền gửi báo cáo Lãnh đạo cấp trên khi vắng mặt ở cơ quan.

   - Giấy chứng nhận, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi.

   - Các bản sao gửi văn bản để phối hợp xử lý.

   - Văn bản quy phạm pháp luật gửi chung để biết, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành.

   - Công điện, Thư công gửi để biết, không liên quan đến ngành.

   - Lịch công tác, lịch làm việc, văn bản đăng ký làm việc.

   - Đăng ký phòng họp, đăng ký xe.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn