Các thông tin bị từ chối đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN

Ngày hỏi:27/02/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN. Anh chi cho tôi hỏi các thông tin bị từ chối đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN gồm những thông tin nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành kèm theo Quyết định 4033/QĐ-BKHCN năm 2018, thì các thông tin từ chối đăng tải như sau:

   Thông tin thuộc một trong các trường hợp sau đây bị từ chối đăng tải trên Portal MOST:

   - Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách về KH&CN của Đảng, Chính phủ và của Bộ KH&CN.

   - Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quy định hiện hành của Nhà nước hoặc không phải là lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN.

   - Thông tin có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

   - Thông tin không đúng sự thật.

   - Thông tin trùng lặp nội dung đã được đăng tải trên Portal MOST.

   - Thông tin không bảo đảm chất lượng, đã được Ban Biên tập Portal MOST đề nghị tác giả cung cấp thông tin xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nhưng không được chấp nhận.

   - Các thông tin khác theo quy định của pháp luật không được đăng tải trên trang/ cổng thông tin điện tử hoặc thông tin vào thời điểm không thích hợp.

   Trên đây là quy định về các thông tin bị từ chối đăng tải trên công thông tin điện tử Bộ KH&CN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn