Căn cứ nghiệm thu kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT

Ngày hỏi:12/09/2019

Theo quy định mới thì căn cứ nào để chủ đầu tư nghiệm thu kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT? Và nghiệm thu gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), cụ thể là các căn cứ như sau:

   - Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát);

   - Nhiệm vụ khảo sát được duyệt;

   - Báo cáo kết quả khảo sát.

   Theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định về nội dung của nghiệm thu kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT, gồm các nội dung sau:

   - Đánh giá chất lượng công tác khảo sát so với nhiệm vụ khảo sát;

   - Kiểm tra hình thức và số lượng của báo cáo kết quả khảo sát;

   - Nghiệm thu khối lượng công việc khảo sát theo hợp đồng đã ký kết.

   Lưu ý: Kết quả nghiệm thu phải được lập thành biên bản.

   Trên đây là căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn