Chế độ báo cáo trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày hỏi:07/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ KH&CN, anh chị cho tôi hỏi Chế độ báo cáo trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Gia Vĩnh - Bến Tre

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Điều 22 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 4043/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định chế độ báo cáo như sau:

   1. Báo cáo định kỳ:

   - Báo cáo an toàn thông tin định kỳ hàng năm gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 03/2017/TT-BTTTT.

   - Báo cáo hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin định kỳ 6 tháng theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 31/2017/TT-BTTTT .

   2. Báo cáo đột xuất: Báo cáo về công tác khắc phục mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, triển khai cảnh báo an toàn thông tin và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ hoặc yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

   3. Trách nhiệm lập, phê duyệt báo cáo

   a) Các đơn vị chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm:

   - Lập báo cáo an toàn thông tin theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này, gửi Trung tâm Công nghệ thông tin trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

   - Lập báo cáo hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 điều này, gửi Trung tâm Công nghệ thông tin trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm.

   - Báo cáo đột xuất theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

   b) Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm tập hợp, tổng hợp báo cáo của các đơn vị, trình Bộ phê duyệt, gửi các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

   Trên đây là quy định về chế độ báo cáo trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn