Chủ quản hệ thống thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày hỏi:21/02/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì chủ quản hệ thống thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 4043/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định chủ quản hệ thống thông tin như sau:

   - Bộ Khoa học và Công nghệ là chủ quản hệ thống thông tin đối với các hệ thống do Bộ quyết định đầu tư hoặc Bộ được giao làm chủ đầu tư nhiệm vụ, dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin.

   Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho các đơn vị thuộc Bộ quản lý trực tiếp các hệ thống do Bộ làm chủ quản thông qua một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt dự án, trong đó giao đơn vị làm chủ đầu tư dự án; Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có nội dung giao đơn vị làm nhiệm vụ quản lý hệ thống; Văn bản ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT.

   - Các đơn vị trực thuộc Bộ là chủ quản hệ thống thông tin do đơn vị quyết định đầu tư dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin; là chủ quản hệ thống thông tin do đơn vị phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết; quản lý trực tiếp các hệ thống do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này.

   - Chủ quản hệ thống thông tin (hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý trực tiếp hệ thống thông tin) thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 20 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về chủ quản hệ thống thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn