Cơ chế hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày hỏi:30/10/2019

Được biết Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, xin cho hỏi theo quy định này thì cơ chế hoạt động của công tin được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 quy định cơ chế hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như sau:

   - Trong giai đoạn đầu kinh phí hoạt động Cổng Thông tin được ngân sách nhà nước hỗ trợ, kết hợp với huy động nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ, tổ chức trong nước và quốc tế. Khi đủ điều kiện, Cổng thông tin được hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

   - Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Cổng thông tin được bố trí từ Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   + Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia) dự toán kinh phí hỗ trợ Cổng thông tin, hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin từ Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

   + Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia lập dự toán kinh phí hỗ trợ để bảo đảm vận hành kỹ thuật của Cổng thông tin, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

   + Trong giai đoạn đầu, Cổng thông tin sử dụng máy chủ của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Giai đoạn tiếp theo sẽ sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để thuê máy chủ, vận hành kỹ thuật bảo đảm băng thông, đường truyền cho Cổng thông tin hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu truy cập, khai thác và sử dụng thông tin của cộng đồng khởi nghiệp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cổng thông tin điện tử
  Cổng thông tin một cửa quốc gia
  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  Người khởi nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn