Có thể thuê thẩm tra báo cáo quyết toán dự án vốn Nhà nước

Ngày hỏi:13/02/2017

Ông Lê Viết Cường (Hà Nội) làm việc tại tổng công ty TNHH 100% vốn Nhà nước, hàng năm tổng công ty ông được giao làm chủ đầu tư một số dự án xây mới, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông. Khi dự án hoàn thành, công ty đã lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thuê kiểm toán độc lập. Ông Cường hỏi, công ty của ông có được quyền thuê các tổ chức chuyên môn để thẩm tra báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 04/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Hiện nay, Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đã có hiệu lực từ ngày 5/3/2016 thay thế Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 và Thông tư số 04/2014/TT-BTC.

   Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC, “Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

   Vốn Nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước”.

   Căn cứ quy định trên, các dự án thuộc các đơn vị là tổng công ty TNHH 100% vốn Nhà nước có sử dụng vốn Nhà nước đều thực hiện việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính; cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm tra có thể thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thẩm tra báo cáo quyết toán.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn