Cục Viễn thông có trách nhiệm gì trong kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện?

Ngày hỏi:15/04/2020

Theo thông tư mới ban hành của bộ 4T về kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện thì: Cục Viễn thông có trách nhiệm thế nào trong kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1a Điều 10 Thông tư 07/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 01/6/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   - Hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức kiểm định, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện Thông tư này;

   - Thanh tra, kiểm tra tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức kiểm định về việc chấp hành quy định về kiểm định trên phạm vi cả nước;

   - Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác kiểm định trên phạm vi cả nước;

   - Công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông thông tin về các tổ chức kiểm định;

   - Tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình triển khai công tác kiểm định trên phạm vi cả nước;

   - Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông những chính sách phù hợp liên quan đến công tác kiểm định.

   Trên đây là nội dung về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp về kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề có liên quan, mời bạn tham khảo thêm tại Thông tư 07/2020/TT-BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn