Diện tích tối thiểu để mở quán Internet

Ngày hỏi:08/03/2016
Cho tôi hỏi. Theo tôi được biết là, Bộ VHTT sẽ đi đo lại tất cả các quán Internet để cấp Giấy Phép Chứng Nhận Tò Chơi Điện Tử Công Cộng. Và tôi được biết là diện tích tối thiểu để mở quán Internet tại Phường thuộc Thị Xã là 40m2, nếu quán tôi không đủ diện tích 40m2 thì quán tôi có bị phạt hay ngừng hoạt động không,vì nhà tôi không còn đất để xây thêm nữa, và hãy cho tôi biết thời gian nào thì công tác kiểm tra sẽ đi kiểm tra.

  Nội dung này được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, ngày 18/09/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Trong đó có quy định:

   * Tại điểm b khoản 1 điều 5:” Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

   - Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường học được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

   - Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

   - Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nêu tại Khoản 6 Điều này;

   - Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

   - Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

   - Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định;

   - Cài đặt phần mềm quản lý phòng máy theo quy định của Sở Thông tin và Truyền thông để bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.”

   * Tại điểm b khoản 6 điều 5: “Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với các khu vực các phường thuộc thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thị trấn A Lưới, thị trấn Khe Tre, thị trấn Phong Điền, thị trấn Phú Đa, thị trấn Thuận An, thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Sịa tối thiểu 40 m2”

   Như vậy theo quy định, phòng máy của anh (chị ) không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định.

   -Về hành thức xử phạt, anh chị có thể nghiên cứu điều 69 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

   -Về thời gian kiểm tra: anh (chị) liên hệ trực tiếp tại phòng văn hóa thông tin của UBND cấp huyện- nơi anh (chị) đang kinh doanh.


  Nguồn:

  stttt.thuathienhue.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn