Điều kiện đăng ký tên miền ".name.vn"?

Ngày hỏi:29/07/2019

Từ năm 2019, thì việc đăng ký tên miền ".name.vn" cần điều kiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) đã sửa đổi điều kiện đăng ký tên miền ".name.vn" cụ thể như sau:

   " Không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng"

   Trên đây là điều kiện mới nhất về việc đăng ký tên miền ".name.vn".

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn