Định mức lao động của bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám năm 2019

Ngày hỏi:05/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì định mức lao động của bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám được quy định cụ thể thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám như sau:

   + Nội dung công việc

   - Kiểm tra các nội dung phải bảo trì, bảo dưỡng trong ngày.

   - Kiểm tra và thực hiện bảo trì hàng tháng, sáu tháng và hàng năm.

   - Thực hiện bảo dưỡng hàng ngày.

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS4 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công/ngày vận hành.

   Bảng 13

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Kiểm tra các nội dung phải bảo trì, bảo dưỡng trong ngày

   01 KS4

   0,1

   2

   Kiểm tra và thực hiện bảo trì hàng tháng, sáu tháng và hàng năm

   0,2

   3

   Thực hiện bảo dưỡng hàng ngày

   0,7

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn