Định mức lao động của công tác chuẩn bị trước khi thu nhận vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Ngày hỏi:05/09/2019

Bộ tài nguyên môi trường mới ban hành thông tư về vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám, cho hỏi thông tư này quy định như thế nào về định mức lao động của Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám như sau:

   + Nội dung công việc:

   - Kiểm tra trạng thái sẵn sàng hoạt động của thiết bị: Ăng ten; thiết bị điều khiển ăng ten; thiết bị chuyển đổi tần số; thiết bị dò tín hiệu; thiết bị đo phổ tần số; bộ giải điều chế tín hiệu, thiết bị GPS, thiết bị đo gió.

   - Chạy thử hệ thống thiết bị điều khiển ăng ten; kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị sau khi chạy thử và ghi lại các thông số vào sổ trực.

   - Kiểm tra thiết bị trong phòng, tình trạng hoạt động và các cấu hình của các máy chủ thu nhận, xử lý và lưu trữ tín hiệu.

   - Kiểm tra kế hoạch thu ảnh và sự đồng bộ về mặt thời gian giữa hệ thống điều khiển ăng ten và hệ thống xử lý tín hiệu.

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS2, 01 KS3, 01 KS4, 01 KS5 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công nhóm/ngày vận hành.

   Bảng 02

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Kiểm tra trạng thái sẵn sàng hoạt động của thiết bị: Ăng ten; thiết bị điều khiển ăng ten; thiết bị chuyển đổi tần số; thiết bị dò tín hiệu; thiết bị đo phổ tần số; bộ giải điều chế tín hiệu, thiết bị GPS, thiết bị đo gió.

   01 KS2

   0,3

   2

   Chạy thử hệ thống thiết bị điều khiển ăng ten; kiểm tra các thông số kỹ thuật của các thiết bị sau khi chạy thử và ghi lại các thông số vào sổ trực

   01 KS3

   0,3

   3

   Kiểm tra thiết bị trong phòng, tình trạng hoạt động và các cấu hình của các máy chủ thu nhận, xử lý và lưu trữ tín hiệu

   01 KS4

   0,3

   4

   Kiểm tra kế hoạch thu ảnh và sự đồng bộ về mặt thời gian giữa hệ thống điều khiển ăng ten và hệ thống xử lý tín hiệu

   01 KS5

   0,3


   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn