Định mức lao động của Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám năm 2019

Ngày hỏi:05/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì định mức lao động của Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám được quy định như thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định lao động của đánh giá chất lượng ảnh viễn thám như sau:

   + Nội dung công việc

   - Chia cảnh ảnh thành các phần bằng nhau.

   - Đánh giá chất lượng ảnh cho từng phần.

   - Tổng hợp kết quả đánh giá.

   - Thống kê kết quả thu và ghi vào sổ trực

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS2 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công/ngày vận hành.

   Bảng 04

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Chia cảnh ảnh thành các phần bằng nhau

   01 KS2

   0,3

   2

   Đánh giá chất lượng ảnh cho từng phần

   3

   Tổng hợp kết quả đánh giá

   4

   Thống kê kết quả thu và ghi vào sổ trực

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn