Định mức lao động của sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0

Ngày hỏi:05/09/2019

Cho tôi hỏi thông tư mới quy định như thế nào về định mức lao động của sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0? Nhờ ban biên tập giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0 như sau:

   * Nội dung công việc

   - Lưu trữ dữ liệu ra băng từ thành hai (02 bản):

   + Tạo tệp mới để lưu trữ dữ liệu.

   + Chọn file ảnh cần lưu trữ trong danh mục dữ liệu đang chờ đợi lưu trữ.

   - Đặt tên và dán nhãn cho băng từ theo quy ước hoặc quy định đặt tên cho từng loại dữ liệu ảnh và chọn ổ băng từ lưu trữ.

   - Lưu trữ dữ liệu vào kho lưu trữ dữ liệu.

   * Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   * Định biên: 01 KS3, 01 KS5 (hoặc tương đương).

   * Định mức: công nhóm/ngày vận hành.

   Bảng 07

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Tạo tệp mới để lưu trữ dữ liệu

   01 KS3

   0,2

   2

   Chọn file ảnh cần lưu trữ trong danh mục dữ liệu đang chờ đợi lưu trữ

   3

   Đặt tên và dán nhãn cho băng từ theo quy ước hoặc quy định đặt tên cho từng loại dữ liệu ảnh và chọn ổ băng từ lưu trữ

   4

   Lưu trữ dữ liệu vào kho lưu trữ dữ liệu

   01 KS5

   0,1

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn