Đối tượng chuyển giao công nghệ là gì?

Đối tượng chuyển giao công nghệ là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật chuyển giao công nghệ 2006

   Đối tượng chuyển giao công nghệ là Tổng thể các kiến thức, phương pháp gia công, sản xuất, chế tạo...kinh doanh sản phẩm trên cơ sở áp dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật và kinh nghiệm, đối tượng trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đối tượng chuyển giao công nghệ gồm:
   1. Các đối tượng sở hữu công nghiệp;
   2. Các bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật về công nghệ;
   3. Các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ.
   Các công nghệ theo quy định của pháp luật không thể chuyển giao hoặc không đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe con người, bảo vệ môi trường thì không là đối tượng chuyển giao công nghệ.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn