Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định ra sao?

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hồng Lê, công chứ văn lưu trữ hiện đang làm việc bên lĩnh vực Hải quan có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định tại Khoản 3 Điều 16 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Các đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố quy định tại khoản 2 điều này thành lập Đội ứng cứu sự cố thuộc đơn vị.

   - Thành phần Đội ứng cứu sự cố bao gồm:

   + Đội trưởng: Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

   + Đội phó gồm: 01 đội phó thường trực là lãnh đạo phòng/phụ trách nhóm Quản lý an toàn an ninh thông tin (hoặc tương đương), 01 đội phó là lãnh đạo phòng/phụ trách nhóm Quản trị, vận hành hệ thống (hoặc tương đương), 01 đội phó là lãnh đạo/phụ trách nhóm Quản lý phát triển ứng dụng (hoặc tương đương).

   + Thành viên: cán bộ thuộc các phòng/trung tâm/bộ phận làm công tác quản lý an toàn an ninh thông tin; quản trị, vận hành hệ thống; quản lý phát triển ứng dụng; và các bộ phận liên quan khác tùy theo đặc thù của từng đơn vị.

   - Đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan phân tích, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng đối với các sự cố diễn ra trong phạm vi hệ thống thuộc quản lý của chủ quản hệ thống thông tin

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn