Đối với xây dựng phần mềm nội bộ, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao những giấy tờ gì?

Ngày hỏi:17/09/2019

Nhờ giải đáp giúp tôi đối với xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao những giấy tờ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 35 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), quy định các giấy tờ mà nhà thấu có trách nhiệm bàn giao đối với xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cụ thể như sau:

   - Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

   - Bộ chương trình cài đặt phần mềm;

   - Mã nguồn của chương trình (nếu có);

   - Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có);

   - Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (đối với dự án có kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương).

   Trên đây là các giấy tờ mà nhà thấu có trách nhiệm bàn giao đối với xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn