Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào anh/ chị tư vấn pháp luật. Tôi là Hồng Kiên, hiện tôi đang làm việc tại một chi cục Thuế, có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính là đơn vị nào? Mong sớm nhận phản hồi.

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

      - Đơn vị vận hành hệ thống thông tin quy định tại khoản 2 điều này đồng thời đóng vai trò đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trong phạm vi tương ứng.

      - Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin cấp Bộ và Tổng cục thành lập bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin (Phòng hoặc Tổ). Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin các cấp còn lại chỉ định cá nhân phụ trách (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) công tác an toàn thông tin mạng.

      - Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.

      Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn