Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là đơn vị nào?

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Hữu Phan, tìm hiểu quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của các đơn vị nhà nước, có thắc mắc tôi mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là đơn vị nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Cục Tin học và Thống kê tài chính đảm nhiệm vai trò Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm quản lý (hướng dẫn, tổng hợp, giám sát, kiểm tra) công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn ngành Tài chính và trực tiếp triển khai công tác ứng cứu sự cố các hệ thống thông tin tại cơ quan Bộ Tài chính, các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành do Cục quản lý.

   - Cục Công nghệ thông tin các Tổng cục thuộc Bộ, Trung tâm thông tin Học viện Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đảm nhiệm vai trò chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi quản lý công nghệ thông tin của đơn vị.

   - Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn