Giải thích quy định tại Mục 4 Điều 62 Luật Công nghệ thông tin

Ngày hỏi:29/04/2012
Xin Thứ trưởng cho ý kiến về ý nghĩa, nội dung của Mục 4 Điều 62 Luật CNTT và theo Thứ trưởng đến khi nào Mục lục ngân sách nhà nước có bổ sung loại chi riêng về CNTT Độc giả: Nguyễn Tấn Dương - Vĩnh Long tanduong@vinhlong.gov.vn

  Nội dung này được Bộ Thông tin và Truyền thông tư vấn như sau:

  • Mục 4 Điều 62 Luật CNTT quy định "Trong Mục lục ngân sách nhà nước có loại chi riêng về CNTT" tạo điều kiện hạch toán riêng dự toán riêng dự toán chi NSNN cho ứng dụng CNTT từ khâu lập kế hoạch,triển khai cho đến khi quyết toán. Hiện nay, Mục lục NSNN chưa có loại chi riêng về CNTT, kinh phí cho ứng dụng CNTT đang nằm trong các loại, khoản kinh phí khác (ví dụ: trong kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo (Loại 14 khoản 11) cũng đã bao gồm phần chi cho ứng dụng CNTT, trong chi quản lý hành chính (Loại 13 khoản 01) cũng có phần chi cho ứng dụng CNTT...). Do chưa được hạch toán riêng nên rất khó cho việc tổng hợp dự toán chi NSNN cho ứng dụng CNTT.

   Để triển khai Điều 63 Luật CNTT, nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các chính sách hướng dẫn triển khai và đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sớm bổ sung loại chi riêng về CNTT theo quy định của Điều 62 Luật CNTT và phù hợp với Luật NSNN.


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn