Hình thức thỏa thuận dẫn lại bài viết của các trang báo

Ngày hỏi:20/05/2020

Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Theo tôi được biết thì các trang thông tin điện tử dẫn lại bài viết, tin tức từ các trang báo phải có thỏa thuận. Vậy cho tôi hỏi thỏa thuận này phải có hình thức thế nào? Bằng miệng được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2019 thì:

   Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm kéo dài trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thông báo số 422-TB/BTGTW ngày 11 tháng 10 năm 2019 và Kế hoạch số 336A/KH-BTTTT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác báo chí, xuất bản; để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhanh chóng và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách như sau:

   - ...

   - Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng), về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài. Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. Sau thời hạn nói trên, nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin, bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

   => Như vậy, các trang thông tin điện tử khi thỏa thuận với các cơ quan báo chí về việc dẫn lại tin tức, bài viết thì phải thỏa thuận bằng văn bản, không được thỏa thuận bằng miệng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn