Hợp tác quốc tế về an toàn an ninh mạng

Ngày hỏi:13/08/2020

Trong pháp luật về an ninh mạng quy định thế nào về việc hợp tác quốc tế trong an toàn an ninh mạng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp tác quốc tế về an toàn an ninh mạng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 6 Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định:

   - Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

   + Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi;

   + Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   - Nội dung hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng gồm:

   + Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ về an toàn thông tin mạng;

   + Hợp tác quốc tế trong phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng; điều tra, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng, ngăn chặn hoạt động lợi dụng mạng để khủng bố;

   + Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an toàn thông tin mạng.

   Trên đây là những thông tin về hợp tác quốc tế an toàn thông tin mạng trong đó bao gồm nội dung và những nguyên tắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn