Hướng dẫn DN ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp

Ngày hỏi:11/10/2010

Ông Nguyễn Thanh Sang, công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, email: ntsang.bqlkcn@vinhlong.gov.vn, phản ánh: Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú để xây dựng cơ sở chiếu xạ nguồn gamma Co-60 quy mô công nghiệp hoàn chỉnh phục vụ chiếu xạ bảo quản, kiểm dịch và vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm tại khu công nghiệp Bình Minh. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Sang đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020.

  Nội dung này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tư vấn như sau:

  • Hiện tại Bộ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các văn bản, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý, theo Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   Theo ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối với các đơn vị thuộc địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) được cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện triển khai, xây dựng cơ sở chiếu xạ tại địa phương nhưng không qua chủ trì thẩm định, đánh giá của Bộ, sẽ do địa phương trực tiếp quản lý, chỉ đạo và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ theo quy định tại Mục IV Điều 1, Quyết định 775/QĐ-TTg nêu trên.

   Về đề nghị được hỗ trợ vay vốn ưu đãi đầu tư xây dựng nhà máy chiếu xạ của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao việc Công ty nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới nhà máy chiếu xạ tại địa bàn tỉnh Bình Dương để phục vụ cho ngành nông nghiệp, nhất là cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

   Tuy nhiên, về nguồn vốn để xây dựng nhà máy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có chủ trương và không được phân cấp việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn của Nhà nước trong xây dựng nhà máy chiếu xạ. Do đó, Bộ đề nghị Công ty làm việc cụ thể với các Bộ, ngành chức năng liên quan khác để sớm có kinh phí thực hiện.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn