Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt được quy định ra sao?

Ngày hỏi:07/12/2019

Cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt được quy định thế nào và mong cung cấp cơ sở pháp lý. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt được quy định tại Điều 11 Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT (Có hiệu lực từ 01/01/2020), cụ thể như sau:

   - Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt cấp trung ương và cấp tỉnh được quyền khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt theo phân cấp.

   - Tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn