Kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được Ủy ban dân tộc quản lý

Ngày hỏi:28/11/2016

Kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được Ủy ban dân tộc quản lý được quy định thế nào? Xin chào quý anh chị Thư Ký Luật! Hiện tôi có một thắc mắc kính mong ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Anh chị cho tôi hỏi: Kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được Ủy ban dân tộc quản lý được quy định thế nào? Rất mong sự giải đáp của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 01/2016/TT-UBDT thì việc kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được Ủy ban dân tộc quản lý được quy định như sau:

   - Trong quá trình triển khai thực hiện, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót làm ảnh hưởng đến mục tiêu, nội dung, tiến độ thực hiện kế hoạch, kết quả của các nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt.

   - Định kỳ 06 tháng 01 lần, các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có trách nhiệm gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc (qua Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban) về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân kinh phí theo mẫu (M5-BCĐK).

   - Hàng năm, Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, tình hình giải ngân và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN; trường hợp kiểm tra đột xuất sẽ thông báo cho tổ chức chủ trì trước 01 ngày làm việc.

   - Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả, đề xuất phương án xử lý cần thiết. Kết quả kiểm tra là căn cứ để Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét việc đình chỉ hoặc tiếp tục thực hiện, điều chỉnh bổ sung và thanh lý hợp đồng. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được lập theo mẫu (M5-BBKTĐK), lưu ở Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

   Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được Ủy ban dân tộc quản lý được quy định tại Điều 17 Quy định ban hành kèm Thông tư 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban dân tộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn