Kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Ngày hỏi:08/09/2017

Kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi hiện đang công tác tại công ty GLTEC, bộ phận quản lý tên miền. Trong quá trình làm việc, có một vài thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể việc kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Quang Minh (ndqmi***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
  (ảnh minh họa)
 • Kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được quy định tại Điều 4 Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành như sau:

  1. Nhà đăng ký thực hiện việc kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg, nội dung chi Tiết như sau:

  a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này;

  b) Tên miền Internet chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 33 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg và không phải tên miền được bảo vệ quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT);

  c) Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

  2. Thông báo kết quả:

  a) Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đáp ứng được các quy định tại Khoản 1 Điều này, Nhà đăng ký thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về việc chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều này, Nhà đăng ký thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về việc từ chối hồ sơ chuyển nhượng theo Mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư này. Văn bản thông báo phải nêu rõ lý do từ chối.

  Trên đây là nội dung quy định về việc kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 16/2016/TT-BTTTT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn