Kinh phí bảo đảm an toàn thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/10/2016

Kinh phí bảo đảm an toàn thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang làm cho một đơn vị quản lý thông tin của nhà nước. Tôi rất quan tâm tới các vấn đề về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Cho tôi hỏi: Kinh phí bảo đảm an toàn thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Doanh Nghiệp, Tp.HCM (SĐT: 01633***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kinh phí bảo đảm an toàn thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định tại Điều 24 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo đó:

   1. Kinh phí thực hiện yêu cầu về an toàn thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm.

   2. Kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công. Đối với dự án đầu tư công để xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin, kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin theo cấp độ được bố trí trong vốn đầu tư của dự án tương ứng.

   3. Kinh phí thực hiện giám sát, đánh giá, quản lý rủi ro an toàn thông tin; đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, diễn tập an toàn thông tin và ứng cứu sự cố của cơ quan, tổ chức nhà nước được cân đối bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức nhà nước đó theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

   4. Bộ Tài chính hướng dẫn Mục chi cho công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dự toán ngân sách, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp chi cho công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

   5. Căn cứ nhiệm vụ được giao, cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về kinh phí bảo đảm an toàn thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, được quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn