Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?

Ngày hỏi:23/05/2016
Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?

  Nội dung này được Webketoan tư vấn như sau:

  • Căn cứ:
   – Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
   – Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

   Theo đó:

   – Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
   – Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
   + Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
   + Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
   + Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
   + Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

   *Nguồn tham khảo: Công văn 4290/TCT-DNL, ngày 14/10/2015


  Nguồn:

  Webketoan
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn