Lập website bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương

Ngày hỏi:04/12/2015

Ông Phan Văn Cần (phanvancan@...) lập website chỉ nhằm bán hàng của công ty không bán hàng của công ty khác. Ông Cần đã thông báo với Bộ Công Thương, vậy ông có cần thực hiện thêm thủ tục gì nữa không?

  • Tại Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử quy định: “Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử”.

   Ngoài ra, tại Chương II, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 5/12/2014 đã có hướng dẫn các quy trình cụ thể về việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

   Nếu website của ông đã hoàn tất thủ tục thông báo thì sẽ nhận được thông tin xác nhận thông báo theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 47/2014/TT-BCT. Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

   Sau khi hoàn tất thủ tục thông báo, website của ông sẽ được liệt kê trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (Mục Danh sách website thương mại điện tử bán hàng) tại địa chỉ online.gov.vn. Khi đó ông không cần thực hiện thêm thủ tục gì nữa.

   Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và vận hành website, ông có trách nhiệm tuân thủ các quy định về hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1, Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn