Mô hình An toàn thông tin nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:31/01/2020

Được biết có quy định mới về kiến trúc chính phủ điện tử ngành TNMT, cho tôi hỏi theo quy định này thì mô hình An toàn thông tin nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Mục VI Chương II Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định mô hình An toàn thông tin nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   Hệ thống này bao gồm các dịch vụ, ứng dụng có thể chia sẻ, dùng chung cho cả Bộ để kết nối, liên thông các HTTT trong phạm vi quản lý của Bộ. Đây là hệ thống quan trọng trong mô hình kiến trúc CPĐT của Bộ, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống này là điều kiện tiên quyết, bảo đảm cho sự thành công và phát triển của CPĐT.

   Mô hình an toàn thông tin cho Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu bao gồm các thành phần sau:

   Hình 23: Mô hình ATTT nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn