Nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày hỏi:21/11/2018

Khoa học công nghệ luôn là hoạt động được nhà nước quan tâm, góp phần phát triển đất nước. Tôi muốn tìm hiểu về các quy định liên quan tới hoạt động khoa học, công nghệ từ trước đến nay để phục vụ cho nhu cầu cộng việc. Vậy cho tôi hỏi theo Luật Khoa học và Công nghệ 2000 thì nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Kim Thanh - thanh*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 5 Luật Khoa học và Công nghệ 2000, theo đó:

   Trong hoạt động khoa học và công nghệ, phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

   1. Hoạt động khoa học và công nghệ phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

   2. Xây dựng và phát huy năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam;

   3. Kết hợp chặt chẽ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ với khoa học xã hội và nhân văn; gắn nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với giáo dục và đào tạo, với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường công nghệ;

   4. Phát huy khả năng lao động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân;

   5. Trung thực, khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tự do sáng tạo, dân chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn