Nguyên tắc thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính

Ngày hỏi:23/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì nguyên tắc thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định 456/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   Việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính theo những nguyên tắc sau đây:

   - Đơn vị, cá nhân phải thực hiện đúng nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin, viễn thông, văn thư, lưu trữ.

   - Văn bản điện tử đến và đi của Bộ và các đơn vị phải được tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

   - Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

   - Văn bản đến nếu là bản giấy, phải được số hóa theo quy định và tiến hành gửi, nhận trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

   - Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó, đồng thời Bên nhận phản hồi cho Bên gửi được biết thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để xử lý theo quy định.

   - Việc xây dựng quy trình và triển khai gửi, nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử cần bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, thống nhất và an toàn, an ninh thông tin.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn