Nguyên tắc xác định cấp độ trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/10/2016

Nguyên tắc xác định cấp độ trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được quy định như thế nào? Bạn đọc Minh Quang, địa chỉ mail NguyenMi****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em học bên hệ thống thông tin quản lý, cũng ít có điều kiện nghiên cứu về pháp luật. Em đang tìm hiểu về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Cho em hỏi: Nguyên tắc xác định cấp độ trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc xác định cấp độ trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được quy định tại Điều 5 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo đó:

   1. Việc xác định hệ thống thông tin để xác định cấp độ căn cứ trên nguyên tắc như sau:

   a) Hệ thống thông tin chỉ có một chủ quản hệ thống thông tin;

   b) Hệ thống thông tin có thể hoạt động độc lập, được thiết lập nhằm trực tiếp phục vụ hoặc hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, sản xuất, kinh doanh cụ thể của cơ quan, tổ chức thuộc một trong các loại hình hệ thống thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

   2. Trong trường hợp hệ thống thông tin bao gồm nhiều hệ thống thành phần, mỗi hệ thống thành phần lại tương ứng với một cấp độ khác nhau, thì cấp độ hệ thống thông tin được xác định là cấp độ cao nhất trong các cấp độ của các hệ thống thành phần cấu thành.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc xác định cấp độ trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, được quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BCA. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn