Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/11/2016

Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn được quy định như thế nào? Bạn đọc Hồng Giang, địa chỉ mail honggiang****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em làm bên một dịch vụ bán hàng online, bọn em thường sử dụng các dịch vụ tin nhắn, sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn. Thời gian này em đọc tin tức và thấy các cơ quan chức năng đang tăng cường quản lý tin nhắn rác nên em cũng tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về nội dung này. Cho em hỏi: Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn được quy định như thế nào? Em xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn được quy định tại Điều 23 Nghị định 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác, theo đó:

  1. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Gửi tin nhắn quảng cáo từ hệ thống kỹ thuật đặt tại Việt Nam và hệ thống kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP )

  b) Có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối của người nhận theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

  c) Đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý.

  2. Quy trình, thủ tục để được cấp mã số quản lý:

  a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

  b) Hồ sơ đăng ký phải thể hiện đầy đủ các thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, thông tin kỹ thuật phù hợp với yêu cầu về điều kiện quy định tại các khoản 1 Điều 23 của Nghị định này. Đơn đăng ký theo mẫu (Phụ lục II) ban hành kèm theo Nghị định này;

  c) Tổ chức, cá nhân đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký;

  d) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp đăng ký; trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Khi thay đổi hệ thống gửi tin nhắn quảng cáo phải thông báo trước với Bộ Thông tin và Truyền thông.

  4. Lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận yêu cầu từ chối (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP )

  5. Báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Khoản này được hướng dẫn bởi Điểm 1.2, Khoản 2, 3 và 4 Mục VI Thông tư 12/2008/TT-BTTTT )

  6. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, được quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn