Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/11/2016

Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, trong thời gian gần đây tôi thấy vấn đề phòng chống thư rác được bàn luận rất nhiều. Công việc của tôi cũng thường xuyên liên quan tới thư điện tử, sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử. Cho tôi hỏi: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử được quy định tại Điều 19 Nghị định 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác, theo đó:

  1. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Có trang thông tin điện tử cùng máy chủ dịch vụ gửi thư điện tử quảng cáo đặt tại Việt Nam và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn";

  b) Có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối của người nhận tuân theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;

  c) Đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý.

  2. Quy trình, thủ tục để được cấp mã số quản lý (Việc cấp, gia hạn, thu hồi mã số quản lý được hướng dẫn bởi Mục II Thông tư 12/2008/TT-BTTTT )

  a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

  b) Hồ sơ đăng ký phải thể hiện đầy đủ các thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, thông tin kỹ thuật phù hợp với yêu cầu về điều kiện quy định tại các khoản 1 Điều 18 của Nghị định này. Đơn đăng ký theo mẫu (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định này;

  c) Tổ chức, cá nhân đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký;

  d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm cấp đăng ký; trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Khi thay đổi hệ thống gửi thư điện tử quảng cáo phải thông báo trước với Bộ Thông tin và Truyền thông.

  4. Lưu lại thông tin về yêu cầu từ chối, thông tin xác nhận yêu cầu từ chối và thông tin đăng ký nhận thư điện tử quảng cáo (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP )

  5. Báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Khoản này được hướng dẫn bởi Điểm 1.1, Khoản 2, 3 và 4 Mục VI Thông tư 12/2008/TT-BTTTT )

  6. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, được quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. 

  Trân trọng! 


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn