Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/11/2016

Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet được quy định như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em làm bên một dịch vụ bán hàng online, bọn em thường sử dụng các dịch vụ tin nhắn, sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn. Thời gian này em đọc tin tức và thấy các cơ quan chức năng đang tăng cường quản lý tin nhắn rác nên em cũng tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về nội dung này. Cho em hỏi: Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet được quy định như thế nào? Em xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Yến Nhi, HN.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet được quy định tại Điều 25 Nghị định 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác, theo đó:

  1. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ nhắn tin qua mạng Internet phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Có trang thông tin điện tử sử dụng tên miền .vn và máy chủ dịch vụ gửi tin nhắn đặt tại Việt Nam;

  b) Có biện pháp xác thực nguồn gửi tin nhắn qua mạng Internet (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP ).

  c) Đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý.

  2. Quy trình, thủ tục để được cấp mã số quản lý:

  a) Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

  b) Hồ sơ đăng ký phải thể hiện đầy đủ các thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, thông tin kỹ thuật phù hợp với yêu cầu về điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Đơn đăng ký theo mẫu (Phụ lục III) ban hành kèm theo Nghị định này;

  c) Tổ chức, cá nhân đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký;

  d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp đăng ký. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Cung cấp miễn phí cơ chế tiếp nhận và xử lý các thông báo về tin nhắn rác từ người sử dụng.

  4. Có biện pháp giới hạn số lượng, tốc độ và tần suất nhắn tin từ một người sử dụng dịch vụ.

  5. Thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tin nhắn rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  6. Báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( Khoản này được hướng dẫn bởi Điểm 1.3, Khoản 2, 3 và 4 Mục VI Thông tư 12/2008/TT-BTTTT )

  7. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, được quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn