Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày hỏi:25/10/2019

Được biết mới có quy định về đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, xin cho hỏi theo đề án này thì Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ như sau:

   - Nghiên cứu các nội dung liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin xuyên biên giới để đề xuất trong quá trình đàm phán các cam kết hội nhập, đồng thời bổ sung vào các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin trong quá trình sửa đổi thời gian tới.

   - Xây dựng các chương trình, dự án đào tạo, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, chủ thể tham gia kinh tế chia sẻ.

   - Nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định để phát triển hạ tầng số quốc gia tạo điều kiện thuận lợi phát triển mô hình kinh tế chia sẻ; thúc đẩy triển khai công tác kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn