Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Ngày hỏi:07/11/2017

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thái Quân, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Cho tôi hỏi, nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thái Quân (thaiquan*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ thì nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia được quy định cụ thể như sau:

  - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  + Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia;

  + Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng;

  + Phải huy động nguồn lực quốc gia, có thể có sự tham gia của nhiều ngành khoa học và công nghệ.

  - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia bao gồm:

  + Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, bao gồm: chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia và chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác;

  + Đề án khoa học cấp quốc gia;

  + Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

  + Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia;

  + Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

  + Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ theo nghị định thư;

  + Đề án khoa học, đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đặc biệt;

  + Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp quốc gia;

  + Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của quốc gia về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ.

  - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

  - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, được phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 30 Nghị định này.

  Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn