Nội dung chính của hồ sơ thiết kế chi tiết

Ngày hỏi:14/09/2019

Từ năm 2020 thì hồ sơ thiết kế chi tiết có những nội dung chính gì? Mong nhận được phản hồi từ ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung chính của hồ sơ thiết kế chi tiết
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 27 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định nội dung chính hồ sơ thiết kế chi tiết, cụ thể những nộ dung sau đây:

   *Đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện:

   - Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị;

   - Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị;

   - Thống kê khối lượng công tác xây lắp, thiết bị của các hạng mục đầu tư chính và phụ; khối lượng đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan;

   - Chỉ dẫn biện pháp triển khai (đối với trường hợp triển khai phức tạp);

   - Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

   - Sơ đồ mặt bằng hiện trạng;

   - Sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán băng thông đường truyền;

   - Sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP;

   - Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đấu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị;

   - Sơ đồ xây lắp mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phần hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu;

   - Đối với mạng xây lắp theo tuyến (nếu có): thể hiện phương án tuyến, góc đổi hướng tuyến, cao độ và tọa độ lắp đặt, sự giao cắt chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến với các kích thước và vật liệu chủ yếu.

   *Đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính của thiết kế chi tiết bao gồm:

   - Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị;

   - Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại.

   *Đối với phần mềm nội bộ:

   - Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

   - Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm;

   - Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào;

   - Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet; trường hợp không kết nối Internet, khuyến khích khả năng tương thích hỗ trợ IPv6 hoặc có giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6;

   - Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình;

   - Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm;

   - Các yêu cầu phi chức năng khác.

   *Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì.

   Trên đây là các nội dung chính của hồ sơ thiết kế chi tiết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn