Nội dung của báo cáo kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT

Ngày hỏi:12/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, báo cáo kết quả khảo sát dự án đầu tư công nghệ thông tin có những nội dung gì? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung của báo cáo kết quả khảo sát dự án đầu tư CNTT
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định nội dung của báo cáo kết quả khảo sát dự án đầu tư công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

   - Tên nhiệm vụ khảo sát được duyệt;

   - Đặc điểm, quy mô đầu tư;

   - Quy trình, phương pháp và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát;

   - Số liệu, kết quả khảo sát thực tế. Đối với phần mềm nội bộ, bổ sung thêm mô tả yêu cầu người sử dụng;

   - Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát;

   - Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết (trong trường hợp khảo sát bổ sung hoặc trường hợp dự án thực hiện lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);

   - Kết luận và kiến nghị;

   - Các phụ lục có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát thu được (nếu có).

   Trên đây là các nội dung của báo cáo kết quả khảo sát dự án đầu tư công nghệ thông tin.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban quản lý dự án
  Chủ dự án
  Chuyển giao dự án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn