Nội dung, hình thức cung cấp thông tin lên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày hỏi:30/10/2019

Cho tôi hỏi nội dung, hình thức cung cấp thông tin lên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 10 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 quy định nội dung, hình thức cung cấp thông tin lên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như sau:

   - Nội dung thông tin phải bảo đảm theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Đơn vị vận hành Cổng thông tin đề xuất khung nội dung các hạng mục thông tin, kế hoạch hoạt động của Cổng thông tin, báo cáo Ban biên tập để làm căn cứ đặt hàng.

   - Thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban Biên tập để đăng tải lên Cổng thông tin được thực hiện theo các hình thức sau:

   + Bằng văn bản hoặc tệp thông tin dữ liệu điện tử thông qua hộp thư điện tử: banbientap@startup.gov.vn;

   + Trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin được giao quyền cập nhật thông tin (đối với các đơn vị được xây dựng trang tin thành viên).

   - Các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia cung cấp thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp. Các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động cung cấp, khai thác thông tin trên Cổng thông tin chịu trách nhiệm về nội dung thông tin theo quy định của Luật Công nghệ thông tin; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011; Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010 và theo thỏa thuận.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn