Nội dung phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Tài chính, có thắc mắc tôi mong sớm nhận được phản hồi thông tin từ Ban biên tập, cụ thể: Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Các nội dung phải tuân thủ quy định của Nhà nước:

   + Quản lý an toàn thông tin mạng: Chính sách chung; tổ chức, nhân sự; quản lý thiết kế, xây dựng; quản lý vận hành; kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro.

   + Phương án kỹ thuật: An toàn hạ tầng mạng; an toàn máy chủ; an toàn ứng dụng và an toàn dữ liệu; an toàn vật lý cho Trung tâm dữ liệu/phòng máy chủ.

   - Các nội dung phải tuân thủ Chính sách an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính (Phụ lục 1 của Quy chế này).

   - Các nội dung phải tuân thủ quy định, chính sách của đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn