Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày hỏi:30/10/2019

Cho tôi hỏi Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia mà Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành áp dụng cho những đối tượng nào? Phạm vi điều chỉnh tới đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 1 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như sau:

   - Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin), có địa chỉ truy cập trên mạng Internet là https://startup.gov.vn do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là đơn vị chủ quản; được xây dựng trên phiên bản Tiếng Việt, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

   - Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia quản lý, vận hành, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cổng thông tin điện tử
  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  Người khởi nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn