Phân loại dịch vụ viễn thông được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/01/2017

Phân loại dịch vụ viễn thông được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi có một thắc mắc kính mong được ban biên tập tư vấn giúp. Phân loại dịch vụ viễn thông được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại dịch vụ viễn thông được quy định tại Điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông như sau:

   1. Dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm:

   a) Dịch vụ thoại;

   b) Dịch vụ fax;

   c) Dịch vụ truyền số liệu;

   d) Dịch vụ truyền hình ảnh;

   đ) Dịch vụ nhắn tin;

   e) Dịch vụ hội nghị truyền hình;

   g) Dịch vụ kênh thuê riêng;

   h) Dịch vụ kết nối Internet;

   i) Các dịch vụ viễn thông cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   2. Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm:

   a) Dịch vụ thư điện tử;

   b) Dịch vụ thư thoại;

   c) Dịch vụ fax gia tăng giá trị;

   d) Dịch vụ truy nhập Internet;

   đ) Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   3. Trên cơ sở đặc điểm công nghệ, phương thức truyền dẫn, phạm vi liên lạc, hình thức thanh toán giá cước, dịch vụ viễn thông quy định tại các khoản 1, 2 Điều này có thể được phân ra chi tiết hoặc kết hợp với nhau thành các loại hình dịch vụ cụ thể gắn với các yếu tố nêu trên.

   4. Căn cứ vào nguyên tắc phân loại dịch vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, tình hình phát triển thị trường và chính sách quản lý viễn thông trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

   Trên đây là quy định về Phân loại dịch vụ viễn thông. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 25/2011/NĐ-CP .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn